ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ   ΜΕ ΞΥΛΟ

 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ   ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ