ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δημοκρατίας 30 Οβρυά ΠΑΤΡΩΝ: