ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

____________(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ):_____________

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

 

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίεςόσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δανειοδότησης μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντόςτων τελευταίων τριών ετών.


Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα; – Με ποια κίνητρα;

 

Κατηγορία Ωφελούμενων A1

 

Ατομικό Εισόδημα  ΕΩΣ ≤12.000€ Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
Οικογενειακό Εισόδημα  ΕΩΣ ≤20.000€ Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)


Κατηγορία Ωφελούμενων A2

 

Ατομικό Εισόδημα  ΑΠΟ 12.000€ ΕΩΣ ≤40.000€ Κίνητρο  35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015) Οικογενειακό Εισόδημα  ΑΠΟ 20.000€ ΕΩΣ ≤60.000€ Κίνητρο  35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)


Κατηγορία Ωφελούμενων B

 

Ατομικό Εισόδημα  ΑΠΟ 40.000€ ΕΩΣ ≤60.000€ Κίνητρο 15% Επιχορήγηση 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015) Οικογενειακό Εισόδημα  ΑΠΟ 60.000€ ΕΩΣ ≤80.000€ Κίνητρο 15% Επιχορήγηση 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

 

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6 ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις καθώς και εξόφληση των προμηθευτών / αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

 

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα

 

Απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

 

Επιπλέον, καλύπτεται η δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.


Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

 

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

 

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου,παντζούρια, ρολά τέντες κτλ).

 

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμούτου λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του συνόλου των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 

'Ενας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού10.000€ συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση για το υπόλοιπο ποσό 3.500€  Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 € ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016  -  1/7/2017 θα είναι περίπου 80 €. Επιπλέον του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται και ο σύμβουλος του έργου.


Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.


1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) και Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση.


2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.

 

3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου - υπογραφή δανειακής σύμβασης και εκταμίευση προκαταβολής.

 

4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων και Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.


5. Προσκόμιση δικαιολογητικών - εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

 

 

 

 

http://www.facebook.com/alukal.kalogeratos

Επικοινωνία

Σταθερό: 2610 521-054
Κινητό: 6942872583
Fax: 2136239293
E-mail: sakis@gmail.com

Mεταμόρφωση Σωτήρος,

ΠΑΤΡΑ
Δημοκρατίας ,281